Uvjeti korištenja

§1 Postanowienia wstępne

 1. koaloshop.com https://www.koaloshop.com .
 2. .

§2 Definicje

 1. .
 2. .
 3. .
 4. .
 5. https://www.koaloshop.com.
 6. .
 7. .
 8. .
 9. .
 10. .
 11. .
 12. .

§3 Kontakt ze Sklepem

 1. .
 2. hr@koaloshop.com
 3. .

§4 Informacje ogólne

 1. .
 2. .
 3. .

§5 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. .
 2. .
 3. .
 4. .
 5. .

§6 Prawo odstąpienia od umowy

 1. .
 2. .
 3. .
 4. .
 5. .
 6. .
  1. .
  2. .
  3. .
  4. .
 7. .
  1. .
  2. .
  3. .
  4. .
  5. .
  6. .

§7 Reklamacja i gwarancja

 1. .
 2. .
 3. .
 4. .
 5. .
 6. .

§8 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. .
 2. .
  1. .
  2. .
 3. .
 4. .
 5. .

§9 Postanowienia końcowe

 1. .
 2. .
 3. .
 4. :url.